Istnieją cztery rodzaje finansowania biznesu:

Własne pieniądze zawsze powinny być podstawą biznesu. Ale możesz również sfinansować go własną pracą: ograniczyć koszty, zwiększając nakład pracy. Ważna jest też twoja kreatywność. Wiele rzeczy może być zrobionych w dużo mniej kosztowny sposób, jeżeli zostanie dobrze przemyślanych.

Pożyczasz pieniądze od kogoś innego. Niektórzy pożyczą charytatywnie – dla idei lub osiągnięcia konkretnych celów (np. rozwoju konkretnej grupy społecznej lub branży). Większość jednak pożyczy Ci pieniądze po to, by zarobić. Wówczas zapłacisz wynagrodzenie dla pożyczkodawcy (w formie prowizji lub odsetek).

Dostajesz od kogoś pieniądze na rozwój biznesu. Służy to idei lub osiągnięciu konkretnych celów (np. rozwoju konkretnej grupy społecznej lub branży).

Ktoś odkupuje od ciebie część twojej firmy. W zamian za wkład finansowy, będzie miał prawo do współudziału w podejmowaniu decyzji, zarządzania firmą oraz do części zysków.

Finansowanie kapitałem własnym

Najlepszym źródłem finansowania jest własny kapitał. Nie mam na myśli wyłącznie pieniędzy, ale też własną pracę, przedsiębiorczość i kreatywność.

Widziałem dziesiątki różnego rodzaju biznesplanów i kanw biznesowych z różnych branż. Wszystkie łączyło jedno: wiele kosztów, które można zmniejszyć przy wykorzystaniu kreatywności.

W wielu przypadkach pomogłem w ciągu kilku godzin zredukować koszty założenia firmy o kilkadziesiąt procent. Obyło się to zmniejszeniem rentowności lub wydajności, ale dzięki temu młodzi przedsiębiorcy mogli skupić się na rozwoju biznesu, popełnianiu innych błędów i ulepszaniu usług, a jednocześnie testowali rynek i budowali własną markę. Prędzej czy później, ich biznesy rosły do poziomu, na jakim chcieli go budować od podstaw.

Finansowanie zwrotne

Preferencyjne

Pożyczki preferencyjne są udzielane w ramach różnego rodzaju pomocy publicznej. Najpopularniejszym obecnie programem jest “Wsparcie w starcie”, w ramach którego można liczyć na ponad 92 tysiące złotych pożyczki, rozłożonych na okres do 7 lat. Oprocentowanie jest takie, jakby prawie go nie było (0,44% w skali roku). Program jest przeznaczony do studentów ostatnich lat, absolwentów (do 4 lat po ukończeniu studiów) oraz zarejestrowanych bezrobotnych, a pożyczki oferowane są przez fundusze pożyczkowe. Pożyczki udzielane są przez instytucje, które znajdziecie na oficjalnej stronie programu Wsparcie w Starcie.

Do pożyczek preferencyjnych można też zaliczyć tak żartobliwie zwane “FFF” (Family, Friends, Fools). Najbliżej im właśnie do preferencyjnej pożyczki, chociaż, w zależności od tego jak się umówimy z naszym fundatorem, może to być dotacja, pożyczka komercyjna lub finansowanie udziałowe.

Trzeba być ostrożnym z korzystaniem z pieniędzy bliskich osób. W ten sposób ryzykujemy narażenie na szwank ważnych relacji. Przy tym źródle finansowania, problemy mogą się pojawić nawet w przypadku powodzenia biznesu.

Bliskie osoby, które niekoniecznie muszą znać się na biznesie, mogą próbować forsować własne, niekoniecznie dobre pomysły. Może się okazać, że koniecznym będzie zatrudnienie kuzyna czy innego członka rodziny – bo jak odmówić cioci, która dała pieniądze na start biznesu?

Komercyjne

Pożyczki komercyjne są udzielane przez instytucje pożyczkowe, a kredyty przez banki. Oprócz spłaty pożyczonego kapitału, w zamian za udostępnienie pieniędzy, pożyczający musi zapłacić wynagrodzenie. Przyjmuje ono formę jednorazowej prowizji lub regularnie płatnej raty. Bank może również zażyczyć sobie, by pożyczający skorzystał z innych produktów.

Generalnie, pożyczki i kredyty można podzielić na trzy sposoby: ze względu na sposób wypłaty, zabezpieczenie oraz na cel.

Kredyty zazwyczaj są uruchamiane w formie jednorazowej (lub podzielonej na kilka transz) wypłaty, a spłacane w formie regularnych rat kapitałowo-odsetkowych. Inaczej spłaca się kredyty balonowe – odsetki płaci się w regularnych ratach, ale kapitał w formie jednej raty pod koniec okresu kredytowania. Kredyty mogą być też udzielane w rachunkach bieżących – jako tzw. “limity w koncie” lub kredyty odnawialne. Szczególną formą limitu jest karta kredytowa.

Kredyty mogą być zabezpieczone hipoteką na nieruchomości, zastawem na ruchomości lub poręczeniem innej osoby. Cel pożyczki nie musi być określony, natomiast cel kredytu już tak. Może to być ogólne określenie – jak cel dowolny, związany z działalnością gospodarczą, a może to być wskazanie konkretnej nieruchomości, którą zamierzamy nabyć. Z reguły, im bardziej sprecyzowany jest cel kredytu, tym jest on tańszy.

Zabezpieczenie

Banki i instytucje pożyczkowe preferują pożyczki i kredyty, których spłata jest w jakiś sposób zabezpieczona. Spłatę zobowiązania można zabezpieczyć prawem osobistym (poręczenie) lub majątkowym (hipoteka, zastaw, cesja). Kredyty i pożyczki, które zabezpieczone nie są, wiążą się z wyższymi kosztami.

Poręczenie

Poręczenie jest zobowiązaniem się do spłaty długu innej osoby, jeżeli sama nie byłaby w stanie tego zrobić. Poręczyciel musi mieć zdolność kredytową i musi podpisać umowę poręczenia z wierzycielem, która określa na jakich zasadach wierzyciel będzie mógł egzekwować dług od poręczyciela.

Hipoteka

Zabezpieczenie hipoteczne polega na wpisie prawa rzeczowego (hipoteki) do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku braku spłaty zobowiązania, wierzyciel jest w stanie łatwiej odzyskać pożyczone pieniądze. Podczas egzekucji, komornik może zająć nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie i doprowadzić do jej licytacji. Pieniądze z jej sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązania i opłat egzekucyjnych, a reszta (jeżeli coś zostanie), trafi do byłego właściciela.

Zastaw

Zabezpieczeniem mogą być też ruchomości. Wartość zastawianego przedmiotu (lub zwierzęcia) musi być możliwa do oceny, a sam przedmiot musi być płynny (czyli możliwa musi być jego sprzedaż w rozsądnym czasie bez utraty wartości). Paradoksalnie, ciężko byłoby się zabezpieczyć na bardzo wartościowych antykach lub innych przedmiotach, które trudno sprzedać.

Cel finansowania

Kredyty można podzielić względem celu, na jakie zostają udzielone. Najbardziej ogólnym jest cel dowolny, ale z zaznaczeniem, czy będzie on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku banki nie będą jednak wymagać dokumentowania poniesionych wydatków.

Kolejnym celem może być spłata zobowiązań: innych kredytów (kredyt konsolidacyjny) lub zobowiązań publiczno-prawnych. Przedsiębiorstwa korzystają też z kredytów w celu zakupu materiałów, towarów, lub opłacenia zaległych faktur.

Cel kredytu może być również określony konkretnie: zakup danej nieruchomości, konkretnego auta lub sprzętu. Do tego typu zakupów służą odpowiednio kredyty hipoteczne, samochodowe i inwestycyjne. Gdy cel kredytu jest określony, bank będzie wymagał udokumentowania części lub całości poniesionych wydatków. Z drugiej jednak strony takie kredyty są tańsze.

Leasing i wynajem

W przypadku kredytów i pożyczek, otrzymujesz pieniądze, by móc zakupić konkretne rzeczy. Stajesz się ich właścicielem. Leasing i wynajem są innym rodzajem finansowania, który nie wiąże się z własnością (chociaż może).

Leasingodawca kupuje to, co potrzebujesz i w zamian za wynagrodzenie, użycza Ci to do wyłącznego korzystania. Leasing jest umową na okres kilku lat, po której zakończeniu masz prawo do wykupu użytkowanej rzeczy na własność. Co więcej, proces zakupu jest bardzo podobny do kredytu: samodzielnie szukasz rzeczy i negocjujesz warunki jej zakupu na określony czas, a tuż przed zakupem podpisujesz umowę leasingu, na mocy której leasingodawca kupuje daną rzecz.

Przy zakończeniu umowy leasingu, masz prawo do wykupu użytkowanej rzeczy zdecydowanie poniżej wartości rynkowej (np. za 1% pierwotnej wartości).

Wynajem jest również formą leasingu. Od tradycyjnego leasingu różni się tym, że miesięczna rata jest dwu-trzy krotnie niższa, ale wartość wykupu jest na poziomie rynkowym.

W przypadku samochodów, dużym plusem wynajmu jest to, że poza czynszem i paliwem, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów użytkowania. Rejestracja, ubezpieczenie, naprawy i serwis – wszystko jest pokrywane przez wynajmującego.

Co się najbardziej opłaca? To zależy od Twoich potrzeb. Najłatwiej porównać to na przykładzie rozwiniętego już rynku samochodów.

Wynajem jest stworzony z myślą o osobach, które są skłonne płacić ok. 1300 zł za użytkowanie nowego auta (Nissan Qashqai z salonu na 3 lata). Leasing jest dla osób, które chcą ponosić nieco mniejsze koszty, ale zmieniać auto co 5-7 lat. Zakup natomiast dla osób, które chcą ponosić jeszcze mniejsze miesięczne koszty, ale będą kupować auta kilkuletnie i zmieniać je co 5-10 lat.

Znamy się na kredytach i pożyczkach. Jeżeli myślisz o tym sposobie finansowania swojego biznesu, chętnie Ci pomożemy.

Zadzwoń lub napisz SMS: +48 535 945 593

Wyślij e-mail (tomek@keepsimple.pl), zadzwoń lub napisz sms (+48 535 945 593) z propozycją daty i godziny rozmowy.

Korzystanie z systemu rezerwacji wymaga podania danych osobowych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, wybierz inną formę kontaktu. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi rezerwacji przez iteration.info SARL. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

[sagenda-calendar-wp]

Jeżeli mieszkasz we Wrocławiu, nasz ekspert do Ciebie przyjedzie. Możemy też spotkać się w innym miejscu – kawiarnia, Burger King, Pergola czy Ostrów Tumski – jesteśmy otwarci na propozycje. Może też być biuro przy ul. Dubois. Ważny jest dla nas Twój komfort.

Jeżeli nie jesteś z Wrocławia, porozmawiajmy najpierw przez Skype (ewentualnie telefon). Gdy zdecydujesz się na skorzystanie z naszej pomocy, przyjedziemy do Ciebie ze wszystkimi dokumentami.

Finansowanie bezzwrotne

Powiem bez ogródek: nie zajmuję się finansowaniem bezzwrotnym, dużo więc pisać nie będę. W tej kategorii wyróżniamy dotacje unijne oraz środki z Powiatowych Urzędów Pracy.

Dotacje unijne są rozwiązaniem dla innowacyjnych projektów, które mogą wzmocnić polską gospodarkę. Mowa tutaj o projektach wykorzystujących zaawansowane technologie (innowacje produkcyjne, analityczne, medyczne lub biotechnologiczne). Jeżeli twój projekt będzie pasował do programów unijnych, musisz się liczyć z tym, że Unia Europejska finansuje projekt częściowo (np. w 70%). Dostępne aktualnie dotacje znajdziesz na oficjalnej stronie funduszy europejskich.

Drugim rodzajem środków bezzwrotnych są dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy, których zwolennikiem nie jestem. Uważam, że pieniądze te wymagają więej zachodu niż są warte. PUPy mają określone wymagania, pieniądze pojawiają się falami, losowo w różnych powiatach, więc pozyskanie ich nie jest proste. Do tego, rozliczanie też jest pracochłonne. Uważam, że po prostu lepiej skupić się na rozwoju własnego biznesu, niż poświęcać energię na jednorazowe pozyskanie kilkunastu tysięcy złotych.

Finansowanie udziałowe

Praktycznie w każdym przypadku finansowania udziałowego, twórcy firmy mogą liczyć na pomoc inwestora – od udostępnienia dostawców, ważnych kontaktów, przez wsparcie w zarządzaniu, usprawnieniu modelu biznesowego, wsparcia know-how, po objęcie jednego z obszarów operacyjnych działalności.

Sukces inwestora jest powiązany z sukcesem firmy, dlatego – zwłaszcza przez pierwszy okres inwestycji – inwestorowi zależy na firmie równie bardzo, jak jej twórcom.

W późniejszym etapie, gdy firma odniesie już sukces, cele inwestora mogą się rozbiec z celami pomysłodawców. Inwestor bowiem będzie oczekiwał działań, zwiększających wartość spółki, ostatecznym celem inwestora jest bowiem sprzedaż firmy po jak najwyższej cenie.

Anioł Biznesu

Anioł Biznesu to osoba, która samodzielnie inwestuje swoje środki w firmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Każdy Anioł Biznesu ma swoje własne preferencje dotyczące firm, w które inwestuje.

Osoby, które stać na tak ryzykowne inwestycje, są zazwyczaj bardzo doświadczonymi inwestorami. Kierują się więc elementarną zasadą inwestowania: inwestuj w to, co rozumiesz. Dlatego też Aniołowie Biznesu szkają firm, które albo działają w znanych im branżach, albo funkcjonują w znany im sposób.

Fundusze Seed Capital i Venture Capital

Fundusze Seed Capital i Venture Capital to fundusze inwestycyjne, które zajmują się inwestowaniem powierzonych przez inwestorów pieniędzy w firmy na wczesnym etapie rozwoju.

Fundusze Seed Capital, czyli fundusze zalążkowe, inwestują w firmy od najwcześniejszego etapu – czyli nawet od momentu budowy prototypu. Zazwyczaj są mocno wyspecjalizowane i skupiają się na konkretnej branży.

Przy finansowaniu przez fundusz Seed Capital, trzeba liczyć się z tym, że może on objąć dużą część udziałów, a często nawet pakiet kontrolny. Fundusz Seed Capital będzie też oczekiwał reinwestowania zysków przez pierwsze lata w rozwój firmy.

Fundusze Venture Capital inwestują natomiast w już działające firmy, które chcą zwiększyć skalę działalności. Venture Capital wchodzą w inwestycje w takie firmy, które mają już działający prototyp, pierwszych klientów i kilkumiesięczny staż na rynku.

Inwestowane kwoty są zazwyczaj wyższe niż w przypadku Seed Capital, a fundusze Venture Capital godzą się na pakiety mniejszościowe, które zapewnią im zachowanie kontroli jedynie nad najważniejszymi decyzjami.

Inwestor branżowy

Inwestor branżowy wchodzi w spółki o działającym i obiecującym modelu biznesowym. Ostatecznym celem inwestora branżowego jest przejęcie firmy i włączenie jej do podstawowego biznesu inwestora. Jest to jednak dobra okazja dla pomysłodawców, którzy chcieliby zacząć szybko zarabiać na swoim biznesie.

Inwestor branżowy nie będzie bowiem naciskał na wzrost wartości spółki, tylko na fundamentalny rozwój biznesu. Pozwoli to na wcześniejszą realizację zysków przez właścicieli.

Inwestorowi branżowemu wystarczy taka ilość akcji, która zapewni kontrolę nad najważniejszymi decyzjami. Wsparcie operacyjne jest bardzo duże, większe niż w przypadku Anioła Biznesu czy funduszów Seed i Venture Capital.

Co więcej, dodatkową korzyścią dla twórców firmy jest to, że bardzo często stanowią część transakcji. Gdy inwestor decyduje się przejąć firmę, bardzo często dodatkowym warunkiem jest zobowiązanie się pomysłodawców do pozostania w firmie przez pewien czas, dzięki czemu oprócz pieniędzy o równowartości swoich akcji, mogą liczyć na dosyć dobre wynagrodzenie.

Pamiętaj, że inwestor jest… inwestorem. Chce zarobić na swojej inwestycji. Jeżeli chcesz przekonać go, że Twoja firma mu na to pozwoli, musisz sam zrozumieć jak on myśli. Dlatego zachęcam Cię do przeczytania, czym są podstawy inwestowania.

Share This