Dlaczego Keep Finance Simple, Stupid?

Deprecjacja, teoria monetarystyczna, teoria portfelowa, arrozacja, reguła Tinbergena, sekurytyzacja, hiperboliczne obniżenie wartości…

Nie, finanse nie muszą być aż tak skomplikowane.

Przynajmniej nie te dla nas, zwykłych ludzi. Niemniej jednak, każdy kto ma do czynienia z pieniędzmi, powinien wiedzieć, w jaki sposób się nimi posługiwać, by efektywnie osiągać swoje cele, by potem nie narzekać, że ktoś go oszukał, naciągnął. Ideą Keep Finance Simple, Stupid jest pokazanie, że finanse posiadają swoją jasną, prostszą stronę. Tą stroną są finanse osobiste, obszar nauki o finansach, którą każdy człowiek żyjący w naszej cywilizacji powinien zgłębić. Na dowód tego, że finanse osobiste są naprawdę proste, przedstawię wam podstawową ich zasadę:

By osiągnąć finansowe cele, należy wydawać mniej niż się zarabia

Albo w formie wzoru:

Oszczędności = Przychody – Wydatki

Prawda, że proste? Właśnie taka jest istota finansów. Naturalnie, można również proste rzeczy uczynić ciężkimi, jak to robi część naukowców w swoich monografiach lub wykładowców na uczelniach, ale po co? Po co utrudniać, skoro można zrobić to w prosty sposób? Dlatego postaram się przekazać na tej stronie podstawy finansów osobistych w tak prosty sposób, jak tylko potrafię.

Ponieważ Keep Finance Simple, Stupid.

Więcej o regule KISS w Wikipedii:

(wersja z 14 kwi 2016)

“Reguła KISS (ang. Keep It Simple, Stupid), dosłownie nie komplikuj, głuptasku – reguła powstała w latach 60. XX wieku w środowisku amerykańskich inżynierów wojskowych (…). Istotą przekazu miało być tworzenie projektowanych samolotów w tak prosty sposób aby każdy średnio uzdolniony mechanik mógł je naprawić w warunkach polowych i przy użyciu prostych narzędzi. Reguła ta została przeniesiona i zaadaptowana do wielu innych dziedzin naukowych, inżynierskich i życia społecznego.

(…) Jej istotą jest dążenie do utrzymania eleganckiej i przejrzystej struktury, bez dodawania niepotrzebnych elementów. (…)”