Warunki Zaliczenia

Szanuję swój czas, dlatego chciałbym uniknąć sytuacji, w której zajęcia są jego stratą. Przygotowanie dla Państwa interesującego programu jest dosyć wymagającym zadaniem, ponieważ większość z Was raczej nie wiąże swojej przyszłości z ubezpieczeniami.

Zbyt głębokie wejście w szczegóły techniczne ubezpieczeń sprawi, że zajęcia będą prowadzone dla jednej, dwóch osób, które chciałyby zostać underwritterem czy aktuariuszem. Skupienie się na kwestiach ubezpieczeniowych, które dotyczą wszystkich sprawi, że ta jedna lub dwie osoby poczują się rozczarowane przedmiotem, na który tak długo czekały. Na to też nie mogę pozwolić; trzeba znaleźć złoty środek.

Bardzo proszę osoby, które wiążą swoją przyszłość z rynkiem ubezpieczeń o zgłoszenie się do mnie (po zajęciach, przed zajęciami, mailem) i poinformowanie mnie, jakie tematy Państwa by interesowały. Wówczas dostosuję program do Waszych potrzeb.

Dla przyszłych kontrolerów finansowych, dyplomowanych księgowych, analityków finansowych i właścicieli firm program moich przedmiotów będzie “życiowy”. Będzie dotyczył tematów, które przydadzą się Wam w życiu lub biznesie.

Od mojego piątkowego studenta oczekuję trzech rzeczy:

aktywności na zajęciach

Na każdych zajęciach staram się Was obserwować, słuchać co mówicie. Po każdych zajęciach aktywne osoby otrzymują punkty. Musicie jednak zapamiętać, że jestem tylko człowiekiem, zdarza mi się coś przeoczyć, zapomnieć. Dlatego dbajcie o swoje interesy i najlepiej na bieżąco przypominajcie mi o zapisywaniu punktów.

Ocena za aktywność stanowi 20% łącznej oceny (można uzyskać więcej punktów – jednak nie więcej niż 30% łącznej oceny)

własnej pracy oraz pracy grupowej

Na początku semestru dzielicie się na grupy, w których przeprowadzicie prezentację z wybranego tematu. Prezentacja ma być dla reszty grupy, a nie dla mnie. Będę oceniał wartość merytoryczną, sposób prezentacji, waszą postawę podczas prezentacji oraz stopień zaciekawienia słuchaczy. Ocena jest dla grupy – dlatego dajcie z siebie wszystko, by grupa otrzymała jak najlepszy wynik; nie będę oceniał indywidualnego wkładu poszczególnych członków.

Indywidualna praca też jest jednak ważna. Dlatego oczekuję dostarczenia projektu. Może on mieć formę referatu, badań naukowych, prezentacji. Temat i formę należy ustalić ze mną (przed zajęciami, po zajęciach, mailowo), musi on dotyczyć tematyki zajęć (lub być z nią związany). Nieprzekraczalny deadline to moment rozpoczęcia kolokwium.

Ocena za pracę stanowi 40% łącznej oceny (za prezentację 30%; za pracę własną 10% – za prace wybitne można uzyskać więcej punktów, jednak nie więcej niż 30% łącznej oceny)

wiedzy z omawianych tematów

Na ostatnich zajęciach przeprowadzone będzie tradycyjne kolokwium z pytaniami otwartymi. Zakres kolokwium obejmuje to, co działo się na zajęciach (lub zostało zadane do przerobienia we własnym zakresie).

Ocena z kolokwium stanowi 40% łącznej oceny.

 

Jak możecie zauważyć, wymagam więc zaliczenia kolokwium, uczestnictwa w projekcie, wykonania pracy własnej oraz podstawowej aktywności na zajęciach. Możecie jednak zdobyć dodatkowe punkty za większą aktywność na zajęciach (+10%) lub za wykonanie bardziej ambitnej pracy własnej (+20%).

 

Skala ocen:

od 0 do 49,99%

2.0

od 50,00 do 59,99%

3.0

od 60,00 do 69,99%

3.5

od 70,00 do 79,99%

4.0

od 80,00 do 89,99%

4.5

od 90,00%

5.0